Over mijn kunst

Inspiratie

Schilderij De FilosoofLicht en donker, het goede en het kwade, haat en liefde, de mens tegenover de machine, de natuur versus technologie, kortom, alle verhoudingen en ingrediënten in ons leven, geven de inspiratie voor mijn werk als kunstenaar. Ook de tegenstelling van materie en geest, geven mij genoeg inspiratie tot scheppen. Want het lijkt mij dat de geest en het lichaam elkaar niet kunnen verdragen, er is altijd een conflict en juist op dit ontmoetingsvlak bevindt zich de wortel van mijn inspiratie tot het maken van nieuwe werken; daar waar de ziel botst met het stoffelijke. We zien het ook terug in alle belangrijke scheppingen in de geschiedenis van de kunst die van enige betekenis zijn; de dramatiek van het conflict is vaak de drijfveer voor een kunstenaar.

Mijn aandeel

Ook in mijn werk is deze dramatiek aanwezig, soms met een ironische ondertoon maar altijd in een grote diversiteit aan onderwerpen. Want over alles wat mij bezighoudt wil ik kunnen schilderen. Het is ook één grote zoektocht.

Tijdens deze zoektocht overweldigt mij vaak de grootsheid van het bestaan. De werkelijkheid is immers één grote fantasie, één groot wonder! In mijn schilderijen probeer ik dit wonder op mijn eigen manier onder de aandacht te brengen. Dit is voor mij persoonlijk moeilijk in gewone beelden te vangen, daarom koos ik als vanzelf het surrealisme. Doormiddel van dit surrealisme hoop ik de ogen van de toeschouwer te openen, en deze alles door andere bril te laten zien. Want met het ‘verschuiven’ van de realiteit probeer ik de wereld in een ander daglicht te zetten. Dit alles vormt mijn bescheiden aandeel in het immens heelal, in deze grootse schepping; een klein stukje visuele interpretatie.

De grootste kunstenaar

Maar hoe men het ook wendt of keert, en welke levensovertuiging men ook heeft, het bestaan blijft een groot mysterie, en te midden van alle dode materie rust het leven als een grote geweldige kroon op alles. Dit is voor mij persoonlijk hét toppunt van fantasiekunst, zonder referentie. En het kan mijns inziens alleen door intelligentie worden bewerkstelligd, door een Creator, de Schepper, en tevens de grootste kunstenaar aller tijden.

Arnold Jongkind